SMOKED SALMON ROLL

12.00

Inside: tempura salmon, salad and dried tomato: outside: smoked salmon, tobiko

Category:

Inside: tempura salmon, salad and dried tomato: outside: smoked salmon, tobiko