ORIENTAL EIKO

15.00

Eiko, tomato juice seasoned with soy, tabasco