SASHIMI SET

SASHIMI SET

20 pieces(4 tuna, 4 salmon, 4 yellowtail, 4 white fish*, 2 scampi and 2 prawns) *type of white fish varies according to availability

Price: €60.00

 • 2 scampi and 2 prawns)
 • 20 pieces(4 tuna
 • 4 salmon
 • 4 white fish*
 • 4 yellowtail
    Boa Sorte Rende
    Log In